เสื้อกั๊ก (ให้เช่า) - สีครีม 000-00 (เฉพาะเสื้อกั๊ก)