ร้านเช่าชุดสูท I ขั้นตอนและวิธีการเช่าชุด

ตารางไซส์มาตราฐาน

ข้อควรทราบ

 • ไซส์ในตารางเป็นขนาดมาตราฐานของทาง ซึ่งจะแตกต่างจากร้านอื่น และ เสื้อผ้าสำเร็จรูปทั่วไป
 • ขนาดไซส์ที่แสดง (สีแดง) เป็นขนาดตัวผู้ใส่ ในบางกรณีสามารถใส่ตกไซส์หรือขยับไซส์ได้ เช่น
  • ผู้ชาย อกจริง 40 นิ้ว ไซส์มาตราฐานคือไซส์ L หากต้องการเสื้อเข้ารูป ให้เลือกไซส์ M แทนไซส์ L ได้
 • เสื้อสูทให้เช่าของทางร้านบางรุ่นมีไซส์ไม่ตรงกับตาราง เนื่องจาก Lot การผลิต ไซส์ในตารางนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในเบื้องต้นเท่านั้น
 • ไซส์ที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำทางโทรศัพท์ เมื่อเข้ามาลองเสื้อจริงแล้วมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากขนาดชุดในแต่ละ Lot มีขนาดแตกต่างกัน

ไซส์ในตารางมีหน่วยเป็น "นิ้ว"

คำว่า คนใส่ คือขนาดตัวจริงของลูกค้า / คำว่า (เสื้อตัดเสร็จ) คือขนาดของตัวเสื้อ

Size Men

Size Women


แนะนำวิธีการวัดตัวเบื้องต้น

วิธีการการเช่าชุดสูท

วิธีการการเช่าชุดสูท

SELECT

เลือก

1.ค้นหาชุดที่ต้องการ

 • สรุปรูปแบบชุดคร่าวๆที่ต้องการเช่า เช่น รูปแบบ สี ขนาดไซส์ที่ต้องการ
 • เช็คขนาดไซส์จากตารางไซส์มาตราฐานของทางร้าน
 • สอบถามสถานะของชุดที่ต้องการเช่า กับพนักงานหรือสามารถเข้ามาที่ร้านได้ในเวลาทำการ 

TRY

ลอง

2.เข้ามาลองและรับชุดที่ร้าน

 • กรณีเลือกเป็นชุดสำเร็จ สามารถรับชุดได้ทันที
 • กรณีเลือกแบบตัดเช่า จะใช้เวลาผลิต 14-21 วัน
 • หากต้องการ "จองชุดสำเร็จรูป" ลูกค้าต้องชำระ "เงินค่าเช่า" เต็มจำนวนในวันจองชุด สำหรับ "เงินประกัน" ชำระเพิ่มเติมในวันรับชุด
 • หากเป็นการ "ตัดเช่า" ลูกค้าต้องชำระ "เงินประกัน" เต็มจำนวนในวันจองชุด สำหรับ "เงินค่าเช่า" ชำระเพิ่มเติมในวันรับชุด

RENT

เช่า

3.นำชุดไปใช้งาน

 • ระยะเวลาการเช่าชุดสูท 7 วัน 
 • ขอขยายเวลาการเช่าได้ เพียงวันละ 100 บาท

RETURN

คืน

4.คืนชุด และ ขอรับเงินประกันหรือมัดจำคืน

 • เมื่อท่านใช้งานแล้วสามารถนำชุดมาคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่ต้องทำความสะอาด
 • กรณีนำชุดมาคืนที่ร้าน เมื่อทางร้านตรวจสอบชุดแล้ว ทางร้านจะคืนเงินประกันโดยการโอนเข้าบัญชี
 • ทางร้านจะคืนเงินประกันภายใน 22.00น ของวันที่คืนชุด ยกเว้นติดวันหยุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

 • กรณีจองชุดแล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • ระยะเวลาเช่า (กรณีทั่วไป) 7 วัน
 • ขยายระยะเวลาเช่า หรือคืนชุดล่าช้า วันละ 100 บาท

การยกเลิกการเช่า

 • กรณีจองชุด (สำเร็จรูป) แล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • กรณีสั่งชุดแบบตัดเช่า เมื่อชุดที่สั่งตัดเย็บแล้วเสร็จ จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินประกันคืนได้
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า สีของผ้าที่เลือกอาจจะเพี้ยนจากแคตตาล็อก 5-10%
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า รูปแบบของชุดที่ตัดเสร็จอาจจะไม่เหมือนแบบที่ลูกค้านำมาเป็นตัวอย่าง 100% เนื่องจากแพทเทิร์นของแต่ละช่างมีความแตกต่างกัน

การคืนเงินประกัน

 • ทางร้านจะคืนเงินประกันภายใน 22.00น ของวันที่คืนชุด
 • ยกเว้นติดวันหยุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป

ทางร้านจะคิดค่าปรับกรณีใดบ้าง

  ค่าปรับเงินประกัน คำขยายความ
ชุดที่เช่าหรืออุปกรณ์สูญหาย 100%

ไม่สามารถนำชุดหรืออุปกรณ์มาคืนทางร้านได้โดยสิ้นเชิง

กรณีอุปกรณ์สูญหายมีราคาน้อยกว่าเงินประกัน ทางร้านจะปรับตามจริง

ชุดมีรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ 100%

ชุดเลอะโดยไม่สามารถทำความสะอาดได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ 100%

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ ปรับตามจริง

ชุดชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง

เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิดค่าปรับ 100 บาท

คืนชุดล่าช้า 100 บาท / วัน

ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า

คิดค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท


เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาลองชุดที่ร้าน

 • เมื่อทางร้านได้ส่งชุดทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าแล้ว ถือว่าการเช่าเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินค่าเช่าคืนได้ทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าได้รับชุดแล้ว สวมใส่ไม่พอดี สามารถเปลี่ยนขนาดได้ (โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง ไป-กลับ เพิ่มเติมทั้งชุดเก่าและใหม่)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนขนาด หรือ ชุดที่ได้รับมีปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านภายในวันที่ได้รับชุดเท่านั้น ยกเว้นกรณีติดวันหยุดทำการ ให้ถือวันทำการถัดเป็นวันที่ลูกค้าได้รับชุด เช่น ลูกค้าได้รับชุดวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้ภายในวันจันทร์
 • การนับระยะเวลาเช่า นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับชุดทางไปรษณีย์ เช่น ทางร้านจัดส่งวันที่ 10 ถึงลูกค้า วันที่ 13 ระยะเวลาการเช่า 7 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไป
 • การนับระยะเวลาเช่า (กรณีมีการเปลี่ยนขนาด) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับชุดใหม่ (ชุดที่เปลี่ยนขนาด) ทางไปรษณีย์

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q. การเช่าชุดสูทแบบตัดใหม่ หรือ ตัดเช่า สามารถเลือกแบบชุดสูทแบบใดได้บ้าง?

A. ทางร้านมีบริการตัดเช่า 2 รูปแบบ ได้แก่ ตัดเช่าแบบไซส์มาตราฐาน และ ตัดเช่าแบบวัดตัวตัด

กรณีตัดเช่าแบบไซต์มาตราฐาน

ไม่สามารถปรับขนาดได้

เลือกผ้าได้​

ไม่สามารถเลือกแบบได้

(แบบมาตราฐาน สูท 1 หรือ 2 กระดุม)

 
กรณีตัดเช่าแบบวัดตัวตัด

วัดตัวตัดตามขนาดรูปร่างของลูกค้า

เลือกผ้าได้

เลือกแบบได้ทุกแบบ​


Q. ระยะเวลาเช่า 7 วันนับอย่างไร?

A. การนับเวลาเช่า จะนับวันถัดไปเป็นวันที่หนึ่ง เช่น รับชุดวันที่ 10 มกราคม วันที่ต้องคืนชุดคือวันที่ 17 มกราคม


Q. กรณีที่คืนล่าช้าต้องทำอย่างไร?

A. ลูกค้าสามารถขอขยายระยะเวลาเช่าเพิ่มเติมได้ เพียงวันละ 100 บาท โดยหากทราบล่วงหน้าสามารถแจ้งทางร้านในวันรับชุดได้ค่ะ หากไม่ทราบกำหนดการล่วงหน้าสามารถแจ้งภายหลังได้เช่นกัน


Q. เงินค่าประชุด 2,000 บาท จะได้คืนเมื่อไหร่?

A. ทางร้านจะคืนเงินประกันภายใน 22.00น ของวันที่คืนชุด ยกเว้นติดวันหยุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป


Q. กรณีใดบ้างที่ทางร้านจะหักเงินค่าประกันชุด?

A. กรณีลูกค้าทำชุดสูญหาย, ชุดชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้, ชุดเลอะคราบที่ไม่สามารถซักออกได้, ชุดเสียหายบางส่วนจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์


Q. การหักเงินประกันทางร้านมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

A. การหักเงินประกันนั้นทางร้านจะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งทางร้านจะใช้ดุลพินิจในการหักเงินค่าความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือในบางกรณีลูกค้าอาจจะเลือกซื้อชุดสูทนั้นเป็นของตนเองเลยก็ได้เช่นกัน


Q. อุปกรณ์แต่งกายเพิ่มเติมที่สามารถยืมได้มีอะไรบ้าง?

A1. อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติมที่มีบริการ ได้แก่ เนคไท โบว์ไทด์ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคาดเอว และกำลังเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

A2. อุปกรณ์และเครื่องหมายประดับตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ได้แก่ อินทรธนู แพรแถบเครื่องราช กระดุมครุฑ แขนทุกข์ เนคไท เข็มคอกระทรวง (มีให้บริการเฉพาะบางกระทรวง)


Q. อุปกรณ์แต่งกายเพิ่มเติมที่ยืมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

A. อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติมที่มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่เช่าชุดทักซิโด้ และชุดสูท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สอบถามราคาได้กับพนักงาน)

A. อุปกรณ์และเครื่องหมายประดับตำแหน่งสำหรับข้าราชการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สอบถามราคาได้กับพนักงาน)


Q. ถ้าไม่มีอุปกรณ์แต่งกายเพิ่มเติมที่ต้องการ ขอเป็นส่วนลดได้หรือไม่?

A. อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติม เป็นเพียงบริการเสริมของร้านเช่าชุดสูทของเรา หากไม่มีอุปกรณ์ที่คุณลูกค้าต้องการจะไม่สามารถรับเป็นส่วนลดหรือเงินคืนได้


Q. ถ้าไม่สะดวกเดินทางเข้าไปลองชุดที่ร้าน สามารถแจ้งไซส์ผ่านทางไลน์ แล้วให้ทางร้านส่งชุดทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

A. หากเป็นไปได้ทางร้านแนะนำให้คุณลูกค้าเดินทางมาลองชุดที่ร้านเพื่อที่จะได้ชุดที่พอดีที่สุด แต่หากไม่สะดวกสามารถแจ้งไซส์ผ่านไลน์ได้ อย่างไรก็ดีแนะนำให้คุณลูกค้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งตามหัวข้อด้านล่างนี้

 • ตารางไซส์มาตราฐานและการเทียบไซส์ คลิกที่นี่
 • เงื่อนไขการเช่าชุด การยกเลิกการเช่า การคืนเงินประกัน และ ค่าปรับ คลิกที่นี่

จองชุดและเช่าชุดออนไลน์

จองชุดและเช่าชุดออนไลน์

วิธีที่ 1 จองชุดเช่าโดยตรงกับพนักงาน

 • ติดต่อผ่านทาง Line @suit4rent เพื่อเช็คสินค้า
 • ชำระเงินค่าเช่า + เงินประกัน + ค่าจัดส่ง
 • ทางร้านจัดส่งชุดให้ลูกค้า ทางไปรษณีย์ หรือ แมสเซนเจอร์
 • ลูกค้าใช้งานเสร็จส่งชุดคืนทางร้าน ทางไปรษณีย์ หรือ แมสเซนเจอร์
 • ทางร้านโอนเงินค่าประกันชุดคืน หลังได้รับชุด

 

 วิธีที่ 2 จองชุดเช่าผ่านเว็ปไซต์ www.tmtrentalgroup.com

 • เลือกชุดและทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ (ชำระค่าชุดผ่านเว็ปไซต์)
 • ทางร้านจัดเตรียมสินค้า พนักงานแจ้งยอดเงินประกัน + ค่าจัดส่ง ให้ลูกค้าทราบ
 • ลูกค้าชำระเงินประกัน และ ค่าจัดส่ง
 • ทางร้านจัดส่งชุดให้ลูกค้า ทางไปรษณีย์ หรือ แมสเซนเจอร์
 • ลูกค้าใช้งานเสร็จส่งชุดคืนทางร้าน ทางไปรษณีย์ หรือ แมสเซนเจอร์
 • ทางร้านโอนเงินค่าประกันชุดคืน หลังได้รับชุด

1635151747918