เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

 • กรณีจองชุดแล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • ระยะเวลาเช่า (กรณีทั่วไป) 7 วัน
 • ขยายระยะเวลาเช่า หรือคืนชุดล่าช้า วันละ 100 บาท

การยกเลิกการเช่า

 • กรณีจองชุด (สำเร็จรูป) แล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • กรณีสั่งชุดแบบตัดเช่า เมื่อชุดที่สั่งตัดเย็บแล้วเสร็จ จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินประกันคืนได้
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า สีของผ้าที่เลือกอาจจะเพี้ยนจากแคตตาล็อก 5-10%
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า รูปแบบของชุดที่ตัดเสร็จอาจจะไม่เหมือนแบบที่ลูกค้านำมาเป็นตัวอย่าง 100% เนื่องจากแพทเทิร์นของแต่ละช่างมีความแตกต่างกัน

การคืนเงินประกัน

 • ทางร้านจะคืนเงินประกันภายใน 22.00น ของวันที่คืนชุด
 • ยกเว้นติดวันหยุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป

ทางร้านจะคิดค่าปรับกรณีใดบ้าง

  ค่าปรับเงินประกัน คำขยายความ
ชุดที่เช่าหรืออุปกรณ์สูญหาย 100%

ไม่สามารถนำชุดหรืออุปกรณ์มาคืนทางร้านได้โดยสิ้นเชิง

กรณีอุปกรณ์สูญหายมีราคาน้อยกว่าเงินประกัน ทางร้านจะปรับตามจริง

ชุดมีรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ 100%

ชุดเลอะโดยไม่สามารถทำความสะอาดได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ 100%

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ ปรับตามจริง

ชุดชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง

เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิดค่าปรับ 100 บาท

คืนชุดล่าช้า 100 บาท / วัน

ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า

คิดค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท