ตารางราคาเช่าชุด (ตามจำนวนวัน)

ตารางราคาเช่าชุด (ตามจำนวนวัน)

จำนวนวันที่ใช้งาน ชุดสูทสากล ชุดทักซิโด้ โปรโมชั่น (ทุกแบบ)
1 วัน 1,200 1,500 999
2 วัน 1,200 1,500
3 วัน 1,200 1,500
4 วัน 1,200 1,500
5 วัน 1,200 1,500
6 วัน 1,200 1,500
7 วัน 1,200 1,500
8 วัน 1,300 1,600 1,100
9 วัน 1,400 1,700 1,200
10 วัน 1,500 1,800 1,300
11 วัน 1,600 1,900 1,400
12 วัน 1,700 2,000 1,500
13 วัน 1,800 2,100 1,600
14 วัน 1,900 2,200 1,700
15 วัน 2,000 2,300 1,800
16 วัน 2,100 2,400 1,900
17 วัน 2,200 2,500 2,000
18 วัน 2,300 2,600 2,100
19 วัน 2,400 2,700 2,200
20 วัน 2,500 2,800 2,300
21 วัน 2,600 2,900 2,400
22 วัน 2,700 3,000 2,500
23 วัน 2,800 3,100 2,600
24 วัน 2,900 3,200 2,700
25 วัน 3,000 3,300 2,800
26 วัน 3,100 3,400 2,900
27 วัน 3,200 3,500 3,000
28 วัน 3,300 3,600 3,100
29 วัน 3,400 3,700 3,200
30 วัน 3,500 3,800 3,300