การเลือกใส่สูท 1 กระดุม หรือ 2 กระดุม 

การเลือกใส่สูท 1 กระดุม หรือ 2 กระดุม 
สูท 1 กระดุม 
ออกแบบให้ผู้ที่ส่วมใส่ดูสง่างามได้โดยไม่ดูทางการเกินไป หรือเป็นทางการเล็กน้อย เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีช่วงลำตัวสั้น หรือต้องการพรางรูปร่างช่วงลำตัวของตนเอง 
สูท 2 กระดุม
ออกแบบให้ผู้ส่วมใส่ดูมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ดูผอมเพรียว และช่วยให้ดูเป็นทางการ เนี้ยบมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่