เทคนิคการติดกระดุมสูท

เทคนิคการติดกระดุมสูท
สูทกระดุม 1 เม็ด
ติดกระดุมเสมอเมื่อยืนหรือเดิน ตอนนั่งให้ปลดกระดุมออก
สูทกระดุม 2 เม็ด
ติดกระดุมบนสุดเม็ดเดียว เม็ดล่างปล่อยไว้ ตอนนั่งให้ปลดกระดุมออก