มาตราการป้องกัน Covid-19

COVID Safe

15 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ล่าสุด

 •  นอกจากมาตราการเดิมแล้ว ทางบริษัทได้เพิ่มมาตราการต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
 •  ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากพนักงานและลูกค้าเข้ามาภายในบริษัท
 •  ยกเลิกการรับเงินสด ใช้วิธีการโอนเงินเท่านั้น
 •  เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้บ่อยยิ่งขึ้น
 •  ทางบริษัทได้เพิ่มอุปกรณ์เชิญป้องกันต่างๆ ให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่าน เช่น ฉากกั้น, เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือแบบเหยียบ
 
 

15 มีนาคม 2564 จากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางร้านขอแจ้งมาตราการป้องกันโรคของทางร้านให้ลูกค้าทุกท่านทราบ เพื่อความมั่นใจว่าทั้งพนักงานและลูกค้า ที่รัก ของเราจะปลอดภัย
 •  ตรวจเช็คอุณหภูมิ พนักงาน และ ลูกค้า ที่มาใช้บริการ
 •  หากพนักงานรู้สึกป่วย ทางร้านจะให้หยุดงาน เฝ้าระวัง
 •  เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง
 •  พนักงาน ล้างมือ ก่อน-หลัง พบลูกค้า
 •  สอบถามประวัติการเดินทางของพนักงาน
 •  ห้ามพนักงานเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
 •  (แนะนำ) ให้ลูกค้าเช็คอินผ่าน แบบฟอร์ม ก่อนใช้บริการ
 •  พนักงานจดบันทึกการใช้บริการของลูกค้า
 หากลูกค้ามีความกังวลในด้านการควบคุมโรค หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง โทร 099 11 44 919