สูท 2 กระดุม (ให้เช่า) - สีเหลือง คัสตาร์ด 435-51

8

สูท 2 กระดุม (ให้เช่า) - สีเหลือง คัสตาร์ด 435-51

รูปแบบ  สูท 2 กระดุม 
เนื้อผ้า 435-51
สีผ้า สีครีม, สีเหลือง คัสตาร์ด