สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทาเหลื่อม 000-00

T2

สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทาเหลื่อม 000-00

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 2 กระดุม 
เนื้อผ้า 000-00
สีผ้า สีเทา