สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทา 000-00

T4

สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทา 000-00

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 1 กระดุม 
เนื้อผ้า 000-00
สีผ้า สีเทา