เสื้อกั๊ก (ให้เช่า) - สีกรมท่า 435-91 (เฉพาะเสื้อกั๊ก)

V1

เสื้อกั๊ก (ให้เช่า) - สีกรมท่า 435-91 (เฉพาะเสื้อกั๊ก)

รูปแบบ  เสื้อกั๊ก 4 กระดุม
เนื้อผ้า 435-91
สีผ้า สีกรมท่า