เสื้อกั๊ก (ให้เช่า) - สีครีม 000-00 (เฉพาะเสื้อกั๊ก)

V3

เสื้อกั๊ก (ให้เช่า) - สีครีม 000-00 (เฉพาะเสื้อกั๊ก)

รูปแบบ  เสื้อกั๊ก 5 กระดุม
เนื้อผ้า 000-00
สีผ้า สีครีม